Сертификати

Сертификатите за 8 и 12 жилно плетено въже можете да изтеглите тук:
DNV-GL-certificate
Lloyds-Register-Certificate-Braided-12-Strand
Lloyds-Register-Certificate-Braided-8-Strand
Российский морской регистр судоходства
Сертификатите за 3 и 4 жилно усукано въже можете да изтеглите тук:
DNV-GL-certificate
Lloyds-Register-Certificate-Twisted-3-Strand
Lloyds-Register-Certificate-Twisted-4-Strand
Российский морской регистр судоходства