ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ИНТРАЛИНК ООД

ИНТРАЛИНК ООД („дружеството“) зачита неприкосновеността на личните данни на клиентите си. В качеството си на администратор на лични данни и съгласно изискванията на Регламент на ЕС 2016/679 и българското законодателство, дружеството въведе правила за обработка, съхранение и опазване на личните данни.

В случай на въпроси и/или прилагане на Вашите права, моля, свържете се с нас на тел. +359 56 880123 или на e-mail office@intralink.bg

Тази политика за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018 г.

     1. ИНТРАЛИНК ООД събира и обработва личнни данни поради следните причини и със следните цели:

       • Управление на човешките ресурси.
       • Администриране отношенията с Клиенти на дружеството и предоставяне на услуги.
       • Сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне услуги на дружеството.

     2. Информация предоставяна от Клиенти/Доставчици:

       • Имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, Е–мейл адрес, телефон и други лични данни по смисъла на регламента и необходими за осъществяване на търговската дейност.

     3. Информация, предоставяна при попълване на контактна форма на уебсайта на дружеството:

       • Име, телефон, Е–мейл адрес.

     4. Съхраняване на личните данни:

       • Всички данни се съхраняват на електронни и/или хартиени носители. Дружеството е приложило всички изисквани правови мерки за съхранение с цел да не се допусне умишлено или случайно загубване, унищожаване, промяна, разпространение, кражба и/или достъп от нерагламентирани лица.

       • Електронната база данни е на надежни и защитени сървъри на територията на България и/или система облак на доставчици на тази услуга, отговарящи на регламента за защита на лични данни.

     5. Вашите права като субекти на лични данни:

       • Право на достъп до личните Ви данни. Правото на достъп се осъществява чрез искане получено на официалния пощенски адрес на дружеството или на обявения Е–мейл адрес.

       • Заличаване, корегиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

       • Да възразите срещу употреба на личните Ви данни за целите на директен маркетинг.

       • Да отеглите съгласието си за обработка по всяко време.

       • До подавате жалби до регулаторния орган.

     6. Задължение на дружеството при предявено искане от страна на субектите на данни:

       • Дружеството се задължава в срок от две седмици след получаване на искане по т.5 да уведоми заявителя дали има законови иснования за уважаване на искането. В случай, че са налице такива, дружеството се задължава да уведоми лицето за реда, по който може да упражни правото си.

     7. Унищожаване на личните данни:

       • Информацията се унищожава след постигане на целите за обработка и при отпадане на необходимостта от съхранение.

       • Унищожаването на личните данни се извършва от дружеството без да бъдат накърнявани правата на лицата и при спазване на относимите нормативни актове.