Стандартни форми на произвежданите абразиви

За форми различни от стандартните, моля, запитайте!