Боркорони за геология и добив на руди, нефт и природен газ

Боркороните на фирма URDIAMANT Чехия , които се произвеждат повече от 65 години се изработват от висококачествени материали и гарантират висока работна мощност и дълъг експлоатационен период. Боркороните за геологията и добив на руди, нефт и природен газ се произвеждат по най-съвременните технологии с подходящо избрани свързващи вещества съобразно твърдостта на природни материали. Работната част на короните и длетата е от естествен или поликристален диамант, мергелов карбид и с различни форми на сечението. За подробна техническа информация включително препоръчителното приложение на видовете корони и длета съобразно природни материали

МОЛЯ, ЗАПИТАЙТЕ!

2 Продукт(а)

на страница

2 Продукт(а)

на страница