Диамантени изравнители

  Приложение и избор на диамантените изравнители

  Еднокаменните изравнители са предназначени за изравняване на работната повърхност на абразивните дискове с необработен кристал на диаманта както и тяхното профилиране с диамант тип “конус„ или тип “стреха„.  Съгласно приложената схема при ползването на изравнителя отношението a:b не трябва да превишава 2:1 , като допълнително се спазва правилото за наклона на изравнителя спрямо повърхността на абразива да бъде с ъгъл 5-15о. Препоръчва се дълбочината на рязане да е в границите на 0,025 -0,03 мм. По-голямата дълбочина на рязане ще предизвика прегряване на кристала и бързото му износване. Препоръчва се  скорост на преместване  на изравнителя до 0,2 мм/об.  

  При избор на големината на диаманта основен критерий е диаметъра на абразивния диск.  Препоръчителните големини на диаманта в зависимост от диаметъра на абразива са посочени в таблицата.

  Многокаменните и праховите изравнители за разлика от еднокаменните трябва да бъдат поставени в държача в съосие с обработвания абразивен диск както е показано на схемата по-долу.  Препоръчителните работни условия - дълбочина на подаване и скорост на преместване са дадени в приложената таблица.